NAČIN PLAĆANJA Plaćanje objave u štampanom izdanju dnevnog lista „Politika“, putem web stranice „www.citulje.politika.rs“ moguće je izvršiti putem platnih kartica:  

Vaša sredstva posle obavljene trasankcije su rezervisana na računu sve dok naš operater ne proveri kompletan sadržaj Vaše oglasne poruke. Tek nakon toga dobićete odgovor o prihvatanju ili odbijanju Vaše oglasne poruke.

Zaštita privatnosti korisnika U ime POLITIKA NOVINE I MAGAZINI (PNM) DOO BEOGRAD obavezujemo se da ćemo čuvati privatnost svih naših kupaca. Prikupljamo samo neophodne, osnovne podatke o kupcima/ korisnicima i podatke neophodne za poslovanje i informisanje korisnika u skladu sa dobrim poslovnim običajima i u cilju pružanja kvalitetne usluge. Dajemo kupcima mogućnost izbora uključujući mogućnost odluke da li žele ili ne da se izbrišu sa mailing lista koje se koriste za marketinške kampanje. Svi podaci o korisnicima/kupcima se strogo čuvaju i dostupni su samo zaposlenima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Svi zaposleni POLITIKA NOVINE I MAGAZINI (PNM) DOO BEOGRAD (i poslovni partneri) odgovorni su za poštovanje načela zaštite privatnosti.  

Zaštita poverljivih podataka o transakciji Prilikom unošenja podataka o platnoj kartici, poverljive informacija se prenose putem javne mreže u zaštićenoj (kriptovanoj) formi upotrebom SSL protokola i PKI sistema, kao trenutno najsavremenije kriptografske tehnologije. Sigurnost podataka prilikom kupovine, garantuje procesor platnih kartica, Banca Intesa ad Beograd, pa se tako kompletni proces naplate obavlja na stranicama banke. Niti jednog trenutka podaci o platnoj kartici nisu dostupni našem sistemu.

Povraćaj sredstava U slučaju neophodnosti povraćaja sredstava kupcu koji je prethodno platio nekom od platnih kartica, delimično ili u celosti, a bez obzira na razlog vraćanja, POLITIKA NOVINE I MAGAZINI (PNM) DOO BEOGRAD je u obavezi da povraćaj vrši isključivo preko VISA, EC/MC i Maestro metoda plaćanja, što znači da će banka na zahtev prodavca obaviti povraćaj sredstava na račun korisnika kartice  

CENA Cena i način plaćanja određeni su cenovnikom Pružaoca usluga važećem na dan uplate. Uplaćenu i aktiviranu objavu, Korisnik usluge ne može opozvati. Pružalac usluge je ovlašćen da menja cenovnik usluge korišćenja bez prethodne najave, i obavezan je da ga objavi on‐line i učini dostupnim na uobičajen način. Izmene cenovnika, promene paketa ili akcioni popusti ne primenjuju se na već plaćene objave .  

IZJAVA O KONVERZIJI Sva plaćanja biće izvršena u lokalnoj valuti Republike Srbije – dinar (RSD). Za informativni prikaz cena u drugim valutama koristi se srednji kurs Narodne Banke Srbije. Iznos za koji će biti zadužena Vaša platna kartica biće izražen u Vašoj lokalnoj valuti kroz konverziju u istu po kursu koji koriste kartičarske organizacije, a koji nama u trenutku transakcije ne može biti poznat. Kao rezultat ove konverzije postoji mogućnost neznatne razlike od originalne cene navedene na našem sajtu.

REKLAMACIONI POSTUPAK Naručilac može da podnese reklamaciju i to za: 

  1. grešku u tekstu (nastalu kao neslaganje između teksta koji je predao naručilac i onog objavljenog u novinama),
  2. pogrešan format,
  3. neobjavljivanje oglasne poruke,
  4. pogrešan datum objave,
  5. pogrešno izdanje,
  6. pogrešan verski simbol ili neobjavljivanje određenog verskog simbola
  7. pogrešnu fotografiju i
  8. pogrešnu odrednicu (čitulja, pomen, izjava zahvalnosti).

Reklamacija se podnosi na broj telefona 011/330-12-59, ili u pisanoj formi na e-mail   elektronska-citulja@politika.rs

Rok za dostavljanje navedene informacije je 7 (sedam) dana od dana podnošenja reklamacije, a rok za rešavanje reklamacije je do 15 (petnaest) dana od dana podnošenja reklamacije.

Ukoliko se utvrdi opravdanost reklamacije, naručiocu se može ponuditi objava nove oglasne poruke u visini uplaćenog iznosa ili vraćanje uplaćenog novca. Podnosilac reklamacije je dužan da izabere da li želi da mu se vrati novac ili da se ponovi objava oglasne poruke. Ukoliko se podnosilac reklamacije odluči za povraćaj novca isti će mu biti vraćen na račun banke sa koje je platio.