CENOVNIK ČITULJA, POMENA I IZJAVA ZAHVALNOSTI

FORMATI broj recifotografijaizdanje / cena
SrbijaBeograd
I stubac                 
 44 / 41.530 rečibez fotografije1.500,001.350,00
44 / 6735 rečibez fotografije2.900,002.610,00
20 reči1 fotografija (22.5x27mm)
44 / 8360 rečibez fotografije3.500,003.150,00
45 reči1 fotografija
44 / 124.5120 rečibez fotografije10.000,009.000,00
100 reči1 fotografija
40 reči2 fotografije
44 / 166170 rečibez fotografije14.000,0012.600,00
150 reči1 fotografija
90 reči2 fotografije
30 reči3 fotografije
44 / 207.5220 rečibez fotografije17.000,0015.300,00
200 reči1 fotografija
140 reči2 fotografije
80 reči3 fotografije
20 reči4 fotografije
II stupca                 
 92 / 6750 rečibez fotografije7.800,007.020,00
35 reči1 fotografija
15 reči2 fotografije
92 / 8365 rečibez fotografije14.000,0012.600,00
50 reči1 fotografija
30 reči2 fotografije
92 / 124.5170 rečibez fotografije21.000,0018.900,00
150 reči1 fotografija
120 reči2 fotografije
60 reči3 i 4 fotografije
92 / 166220 rečibez fotografije27.000,0024.300,00
200 reči1 fotografija
160 reči2 fotografije
100 reči3 ili 4 fotografije
92 / 207.5270 rečibez fotografije34.000,0030.600,00
250 reči1 fotografija
200 reči2 fotografije
140 reči3 i 4 fotografije
III stupca                    
 141 /124.5170 rečibez fotografije31.000,0027.900,00
150 reči1  fotografija (27x36mm)
110 reči2 fotografije
141 / 166200 rečibez fotografije41.000,0036.900,00
180 reči1 fotografija
130 reči2 fotografije
70 reči3 i 4 fotografije
141 / 205220 rečibez fotografije50.000,0045.000,00
200 reči1 fotografija
150 reči2 fotografije
90 reči3 i 4 fotografije
VI stubaca                    
286 / 205150 rečibez fotografije102.000,0091.800,00
100 reči1 i 2 fotografije (45x63mm)
286 / 415250 rečibez fotografije204.000,00183.600,00
200 reči1 i 2 fotografije (90x130mm)
Ako se u čitulji zahteva verski simbol, broj reči se umanjuje za 20
U cenu je uračunat PDV
Politika novine i Magazini d.o.o.-Beograd, Trg Politika br. 1, Beograd, Srbija